آگهی گمشده و مفقودی

چاپ آگهی مفقودی مدارک شخصی و مدارک خودرو

 

– چاپ آگهی نیازمندی:
گمشده مدارک شامل (مدارک ماشین ) ( مدارک تحصیلی )
(کارت بازرگانی)  ( مدارک حمل سلاح )

 

نمونه آگهی مفقودی :

 

همراه دفتر نمایندگی روزنامه اطلاعات اصفهان:   09902418744
تلفن دفتر سرپرستی : 32224001 –   031