خدمات به مشتریان

هدف از  این بخش  دسترسی آسان مشتریان و  مخاطبان روزنامه اطلاعات

اصفهان به مجموعه (خدمات رسانه ای )است که ما به مشتری ها خود  ارایه

می نماییم .

  شامل: مجموعه مطالب، اخبار و گزارش های مربوط به مشتریان نمایندگی

روزنامه اطلاعات اصفهان  که در “مجموعه رسانه ای” ما به شرح زیر  ارایه

شده است:

  *وب سایت روزنامه اطلاعات، منوی استان اصفهان  www.ettelaat.com

  *وب سایت پنج آسمان، اخبار شهر اصفهان     www.sky5.ir

 *روزنامه اطلاعات (روزانه).
  *نوروزنامه اطلاعات (سالانه).
   *ویژه نامه روزنامه اطلاعات استانی.
 *کانال شبکه اجتماعی نمایندگی اصفهان.