کتاب های ادبیات و شعر

ادبیات فارسی تاریخی هزاران ساله و ریشه در تاریخ شاعران و نویسندگان دارد.شعر و نثر پارسی دو گونه اصلی در ادب فارسی هستند.
موضوعاتی مانند حماسه و روایات و اساطیر ایرانی و غیر ایرانی، مذهب و عرفان، روایت‌های عاشقانه، فلسفه و اخلاق و نظایر آن را در برمی‌گیرد. برپایه موضوع مورد کاربرد در یک آفریده ادبی  فارسی آن را در گستره ادبیات  حماسی،  غنایی،  تعلیمی یا نمایشی قرار می‌دهند.
انتشارات اطلاعات با بیش از پنجاه عنوان کتاب در ضمینه ادبیات در خدمت کتاب دوستان و همکاران عزیز می باشد.