کتاب های تاریخ و جغرافیا

منظور  از  تاریخ  مجموعهٔ رخدادهای ،  فرهنگی  طبیعی،  اجتماعی  اقتصادی
 و سیاسی و رویدادهایی است که در گذشته و در زمان و مکان زندگی انسان‌ها
و در رابطه با آن‌ها رخ داده‌است.
این  رویدادها  شامل  اموری  می‌شود  از  قبیل  کردارها  و  دستاوردهای  مادی
ومعنوی بشر .

تاریخ  است  که  تلاش  می‌کند  گذشته  و  شرایط دوران گذشته را بازگو کند

انتشارات روزنامه اطلاعات با بیش از 30 عنوان کتاب در ضمینه تاریخ و جغرافیا

 آماده خدمات رسانی به شما عزیزان می باشد.