تاریخ و جغرافیا

منظور از تاریخ  مجموعهٔ رخدادهای ، فرهنگی طبیعی، اجتماعی اقتصادی

 و سیاسی و رویدادهایی است که در گذشته و در زمان و مکان زندگی انسان‌ها و

در رابطه با آن‌ها رخ داده‌است. این رویدادها شامل اموری می‌شود از قبیل

کردارها و دستاوردهای مادی و معنوی بشر .

تاریخی است که تلاش می‌کند گذشته و شرایط دوران گذشته را بازگو کند

انتشارات روزنامه اطلاعات با بیش از 30 عنوان کتاب در ضمینه تاریخ و

جغرافیا آماده خدمات رسانی به شما عزیزان می باشد.