نوروزنامه اطلاعات

آشنایی با نوروزنامه اطلاعات

نوروزنامه اطلاعات، اواخر اسفند ماه هر سال، به ضمیمه روزنامه اطلاعات منتشر می شود.
این نوروزنامه حاوی گزارشات، مقالات، عکس ها و مطالب متنوع و خواندنی پیرامون مسایل مختلف است.
” نوروزنامه اطلاعات “ تمام رنگی، روی کاغذ مرغوب و با قطع 33  × 24 سانتی متر منتشر می شود.
  حوزه توزیع مکتوب نوروزنامه اطلاعات:
1 –  توسط  650  نمایندگی روزنامه اطلاعات  در اقصی نقاط کشور.
2 –  از طریق قطار، هواپیما و ترمینال های مسافربری.
 حوزه توزیع در فضای مجازی:
3 –  سایت روزنامه اطلاعات به نشانی               www.ettelaat.com 
4 –  سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان  www.sky5.ir  
 برای آشنایی بیشتر، سه نمونه نوروزنامه اطلاعات سال 1400 و 1401 و 1402 ارایه می شود:
نوروزنامه 1402   نوروزنامه 1401   نوروزنامه 1400
**************