چاپ آگهی شرکتی

چاپ آگهی های شرکتی شامل :

 

(دعوت مجمع ) ( مزایده ) (مناقصه ) ( فراخوان )

 

 

نمونه آکهی ها :
تماس جهت هماهنگی و درج آگهی:
031-32224001 داخلی 2 یا 8
همراه در ساعات اداری:  09902418744