کتاب های عرفانی

ادبیات عرفانی  قسمی از ادبیات است که  دارای موضوعات و مضامین عرفانی در قالب  شعر یا نثر  می‌باشد.  بخش  بزرگی از ادبیات فارسی به تصوف، عرفان  و مبانی  سیر و سلوک می‌پردازد. پیدایش  و تکامل ادبیات عرفانی،  هم‌زمان با  دوره حاکمیت ترکان  غزنوی، سلجوقی و مغول در ایران است. در قرن هفتم ادبیات عرفانی در شعر مولانا و دیگر عارفان به  کمال و شکوه خود رسید.فهم و شناخت موضوعات عرفانی هم از جمله مطالبی است که باید  برای آن وقت  و حوصله داشت و البته از منابع مورد اعتماد استفاده کرد.
انتشارات روزنامه اطلاعات سعی بر این دارد سهم کمی در این فهم و شناخت عرفانی داشته باشد