کتاب های روان شناسی

صدها  سال  پیش بر سر در معبد دلفی در یونان جمله‌ای  نقش  بست  که تا عصرحاضر،با ما انسان  همراه شده 

است:  «خودت را بشناس!»در جهان خودشناسی و  شخصیت شناسی  شرط  رستگاری  ما تبدیل شده وامروز هم

کتاب های گوناگونی در این زمینه منتشر شده است.

مردم   در   پی  دستیابی  به  حال  بهتر و   روزگار خوش همواره در پی کتاب های  روان  شناسی   هستند .  امید   و  

ناامیدی،   افسردگی،   تنش‌های  روزانه  و راه‌ های  مقابله  با  آن  و  علاقه‌ی  افراد  به  ساختن  زندگی  بهتر  برای 

خود،  همه  و  همه از عواملی هستند  که  افراد مختلف جامعه را به سمت این گروه از کتاب های انگیزشی سوق می‌دهد.

بهترین کتاب ‌ها آن‌هایی هستند که رابطه شما با خود و جهانتان را تغییر می‌دهند. بهترین کتاب های روانشناسی

  می‌توانند  باعث  شناخت  بهتر انسان از خودش بشوند و  روان  او  را  به وی، بشناسانند. هیچ انسانی نمی‌تواند

فقط بر اساس تجربه‌های خود یا حرف‌های دیگران ویژگی‌های وجودی خود را به درستی درک کند.

انتشارات روزنامه اطلاعات سعی بر این دارد سهم کمی در این فهم و شناخت داشته باشد