تاریخ و جغرافیا

ایران و کریم خان

ایران و کریم خان   نوشته : دكتر غلامعلی رجائی قطع وزیری، 336 صفحه، چاپ دوم قیمت : 90000 تومان تاریخ سلسله زندیه، به‌ویژه دوران حاكمیت كریم‌خان زند بر ایران آشفته پس از قتل نادرشاه، از چند جهت مورد توجه است: نخست آنكه طول مدت این سلسله نسبت به سلسله‌های …

توضیحات بیشتر »

معلمان بزرگ ما

معلمان بزرگ ما نوشته : جعفر ربانی        قطع وزیری، 504 صفحه، چاپ اول   قیمت :85000 تومان ایران معاصر را می‌توان دستاورد مدارس نوین و معلمان آنها دانست؛ معلمان بی‌شماری كه طی بیش از صد سال گذشته در گوشه‌گوشه كشور به عرصه تعلیم و تربیت درآمدند و نظام نوین آموزش …

توضیحات بیشتر »