حوادث

دستگیری عامل تیراندازی در خانه سالمندان اصفهان

تیر اندازی1

فرد مسلحی که 13 خرداد ماه با ورود به یکی از خانه های سالمندان شهر اصفهان به تیراندازی هوایی در حیاط این مجموعه اقدام کرد و موجب ترس و وحشت و برهم زدن آرامش سالمندان شده بود دستگیر شد. سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان …

توضیحات بیشتر »