داروسازی فارابی

اخبار دارو سازی فارابی

داروسازی فارابی تامین کننده 60 درصد آنتی بیوتیک کشور است

مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی با بیان این که این شرکت حدود 60 درصد انواع آنتی بیوتیک کشور به ویژه سوسپانسیون ها در گروه کودکان را تولید و تامین می کند گفت: تهمیدات لازم برای تولید انواع آنتی بیوتیک ها به ویژه سوسپانسیون ها انجام شده است تا کشور در زمستان …

توضیحات بیشتر »