بایگانی برچسب: آن سالهای سخت دگردیسی

آن سالهای سخت دگردیسی

آن سالهای سخت دگردیسی خاطرات محمد رجبی (دوانی) قطع وزیری  ، 848 صفحه  ، چاپ اول اثر حاضر مشتمل بر خاطرات خودنوشت دكتر محمد رجبی (دوانی) كه در  57 فصل تهیه و تدوین یافته است. قیمت:320،000 تومان مؤلف محترم در مقدمه این كتاب آورده است: «در ماجرای سیاسی و اجتماعی …

توضیحات بیشتر »