بایگانی برچسب: اجرای 25 برنامه برای جلوگیری فرونشست زمین در اصفهان

اجرای 25 برنامه برای جلوگیری فرونشست زمین در اصفهان

نشست خبری استاندار اصفهان

استاندار اصفهان با بیان این که آبخوان حوضه آبریز زاینده رود با کسری قابل توجهی روبرو است گفت: علت فرونشست زمین در اصفهان کاهش ذخیره این آبخوان است. سیدرضا مرتضوی در نشست خبری با خبرنگاران اصفهان افزود: در گام نخست باید روند کاهش ذخیره آبخوان حوضه آبریز زاینده رود متوقف …

توضیحات بیشتر »