بایگانی برچسب: استان چهار محال و بختیاری به شبکه ریلی سراسری متصل می شود

استان چهار محال و بختیاری به شبکه ریلی سراسری متصل می شود

صلواتی

استان چهار محال و بختیاری به شبکه ریلی سراسری متصل می شود مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با بیان این که زیرسازی طرح خط ریلی اصفهان – شهرکرد با 65 درصد پیشرفت در حال اجراست گفت: با بهره برداری این طرح ملی تا پایان دولت سیزدهم، استان چهار …

توضیحات بیشتر »