بایگانی برچسب: اولین دستگاه شتاب دهنده خطی در کشور

اولین دستگاه شتاب دهنده خطی در کشور

فعالیت های شرکت دانش بنیان در سال های گذشته       گزارش نمونه هایی از فعالیت فعالیت های شرکت دانش بنیان در سال های گذشته که در روزنامه اطلاعات و مجله جوانان به چاپ رسید.   برای نخستین بار در کشور، دستگاه شتاب دهنده خطی ساخته شد دستگاه شتاب دهنده خطی …

توضیحات بیشتر »