بایگانی برچسب: اول جریمه، بعداً ایمنی!

اول جریمه، بعداً ایمنی!

حوادث رانندگی منجربه مرگ یا جرح همواره در کشورمان به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است.   جاده، انسان و خودرو 3عامل تاثیرگذار در وقوع چنین حوادث تاسف باری است که متاسفانه در هر 3 مورد مشکلات جدی داریم و برهمین اساس مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی به …

توضیحات بیشتر »