بایگانی برچسب: تهدید محور توسعه نصف جهان

فرونشست های زمین در اصفهان

فرونشست اصفهان3

 مهمترین عامل فرونشست زمین در اصفهان خشکی زاینده رود، خالی شدن آبخوان دشت اصفهان – بُرخوار در پی تداوم برداشت ها و ادامه بارگزاری های بیش از توان طبیعی منطقه می دانند، با این حال همچنان بارگزاری ها همچون پیگیری برای ساخت چهارمین شهر جدید موسوم به «شیخ بهایی» و …

توضیحات بیشتر »