بایگانی برچسب: دو فیلسوف شرق و غرب

دو فیلسوف شرق و غرب

دو فیلسوف شرق و غرب

دو فیلسوف شرق و غرب به قلم استاد حسینعلی راشد با مقدمه استاد دكتر سید حسین نصر قطع رقعی ، 148 صفحه چاپ هفتم قیمت : 45000 تومان كمتر مُبلغ و واعظی توفیق یافته كه همچون مرحوم استاد راشد برای حدود سه دهه در رادیو سراسری به ایراد سخنرانی مذهبی …

توضیحات بیشتر »