بایگانی برچسب: شفایم ببخش که همه درد و درمان تست (مناجات شعبانیه)

شفایم ببخش که همه درد و درمان تست

آسمان و طبیعت

           مناجات شعبانیه  چــو بـیـنـم  جـمـالـت مـنــور، کـه رضــوان تست شوم مست و مدهوش عشقی که سوزان تست                        ***** گـر از جــام مـهــر و جـمــالــت  شــرابــم دهــی شـوم شـاد از عطـر و بــویـی که ریـحــان تست                        ***** ز لیلی بـجـویم خـبـر تـا شوم مـحـو سیـمای او …

توضیحات بیشتر »