بایگانی برچسب: شُکوه شُکر ایزد منان

شُکوه شُکر ایزد منان

دریا و پرندگان

عطای جاودانش را نگر خود زهره گشته است تو گویی درگه  غیب و شهود آیینه  گشته است مرا در پرتـو  شکـرت شکـوه و عزتم  بخش زهی  امید کاندرآسمان ها  جلوه  گشته است شگفتا  درگهی از فیـض و فضـل بی  کرانش زساقی و می و جام السـت افسانه گشته است گشـوده …

توضیحات بیشتر »