بایگانی برچسب: شُکوه شُکر ایزد منان

شُکوه شُکر ایزد منان

دریا و پرندگان

   شُکوه شُکر ایزد منان عطای   جاودانش  را  نگر خود  زهره  گشته است تو گویی  درگه  غیب و  شهود  آیینه  گشته است مرا   در   پرتو   شکرت   شکوه  و   عزتم    بخش زهی  امید   کاندر  آسمان ها  جلوه  گشته  است شگفتا   درگهی  از  فیض  و   فضل  بی …

توضیحات بیشتر »