بایگانی برچسب: فضای تجاری نمایشگاه اصفهان افزایش می یابد

فضای تجاری نمایشگاه اصفهان افزایش می یابد

نمایشگاه2

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان این که ساخت دومین سالن نمایشگاه بین المللی اصفهان به وسعت 7200متر از اواخر پارسال آغاز شد و تا پایان امسال تکمیل می شود، گفت: با بهره برداری از این سالن، فضای تجاری نمایشگاه اصفهان به 22هزار متر مربع افزایش …

توضیحات بیشتر »