بایگانی برچسب: فعالیت مخرب کوره های آجرپزی همچنان ادامه دارد

فعالیت مخرب کوره های آجرپزی همچنان ادامه دارد

فاجعه زیست محیطی بیخ گوش شهر اصفهان  فعالیت مخرب کوره های آجرپزی در محدوده شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان به دلیل مصرف سوخت مازوت از یک سو و برداشت بی رویه خاک حاصلخیز منطقه از سوی دیگر سال هاست که زنگ خطر یک فاجعه زیست محیطی را در بیخ گوش …

توضیحات بیشتر »