بایگانی برچسب: فعالیت های شرکت دانش بنیان در سال های گذشته

جایزه طلایی انجمن پارک‌های علمی آسیا به شرکت آریا پلیمر پیشگام

جایزه طلایی انجمن پارک‌های علمی آسیا به شرکت دانش بنیان آریا پلیمر پیشگام تعلق گرفت شرکت دانش‌بنیان آریا پلیمر پیشگام، مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به کسب جایزه طلایی انجمن پارک‌های علمی آسیا(ASPA) در سال 2016 شد. این شرکت دانش بنیان با ارایه فناوری اکستروژن واکنشی و …

توضیحات بیشتر »