بایگانی برچسب: قطع سامانه هوشمند پمپ بنزین‌های شهر اصفهان

قطع سامانه هوشمند پمپ بنزین‌های شهر اصفهان+فیلم

ساعاتی پیش، سامانه هوشمند پمپ بنزین‌های شهر اصفهان قطع شده امکان سوخت ‌گیری امکانپذیر نیست. متصدی یکی از جایگاه های عرضه بنزین به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر فقط امکان سوختگیری در جایگاه عرضه سوخت   خیابان چهار باغ بالا امکانپذیر است.

توضیحات بیشتر »