بایگانی برچسب: ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش در مُحاق

ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش در مُحاق

ابراهیمی مدیرکل اموزش و پرروش

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خواستار اجرای ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش شد و گفت: علیرغم پیگیری ها ولی انبوه سازان به تکلیف قانونی خود عمل نمی کنند. بر اساس ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش، انبوه سازان مکلف اند همزمان با تهیه و آماده سازی …

توضیحات بیشتر »