بایگانی برچسب: پیش بینی 21 رویداد نمایشگاهی در اصفهان

پیش بینی 21 رویداد نمایشگاهی در اصفهان

شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزاری21 رویداد نمایشگاهی را برای نیمه اول امسال (1403)، پیش بینی کرده است که این رویدادها از 29 فروردین ماه جاری آغاز می شود و تا آخر شهریورماه ادامه دارد. جدول و تاریخ  برگزاری نمایشگاه ها به شرح زیر می باشد:

توضیحات بیشتر »