بایگانی برچسب: یادداشت های یک خبرنگار

یادداشت های یک خبرنگار

یادداشت های یک خبرنگار   نوشته هوشنگ سلیمانی قطع رقعی ، 184 صفحه،چاپ دوم قیمت : 7500 تومان درفضای مطبوعات، قلم‌زدن و نوشتن با موضوعات گوناگون، همواره نیازمند شوق و اشتیاق و داشتن تجربه و اطلا‌عات كامل از رویدادهای  روز جامعه است.  بنابراین  خبرنگار می‌بایست  ضمن انعكاس واقعیت‌های عینی جامعه، …

توضیحات بیشتر »