بایگانی برچسب: اجرای 420  برنامه در هفته فرهنگی « نصف جهان»

اجرای 420  برنامه در هفته فرهنگی « نصف جهان»

هفته فرهنگی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان این که هفته فرهنگی اصفهان از سوم اردیبهشت آغاز شده است و تا دهم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت، افزود: در هفته فرهنگی اصفهان 420 برنامه اجرا می شود. کمال حیدری در نشست خبری و مراسم افتتاح هفته فرهنگی اصفهان …

توضیحات بیشتر »