بایگانی برچسب: وضع موجود حاصل انحراف از مبانی و اندیشه امام (ره) است

وضع موجود حاصل انحراف از مبانی و اندیشه امام (ره) است

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،

یادگار امام با بیان اینکه برخی مدافعان امام مدافع خودشان هستند؛ از امام دفاع نمی‌کنند بلکه ایشان را سند اعمال خودشان قرار می دهند. ایشان فرمودند : امامی هم که دائما ترویج و دفاع می‌شود در مقام دفاع از امام نیست، بلکه در مقام دفاع از من گوینده است. این …

توضیحات بیشتر »